Jag har alltid känt mig osäker på min plats inom universitetet och min relation till ”högre” kunskap. Har under äldre år kommit fram till att det (mest troligt) har med min klassbakgrund att göra. Att det är svårt att ta plats i akademiska sammanhang, kanske beror på att jag inte känner att jag har någon ”allmänbildning” eller kritiskt tänkande med mig från min uppväxt.