Arkiv för kategori: medverkande

Det är mycket som vi tycker om med Textival, vissa saker gör vi bara en gång, andra koncept upprepar vi – i nya former, med nya gäster. Författarbikter är ett slag av det senare. I år tar de åter plats i källaren på Tredje Långgatan 8, bland unika plagg och inspirerande skrymslen hos Butik Kubik.

I år möter vi Nasim Aghili, Carin Franzén, Malte Persson, Johannes Samuelsson och Linda Spåman. Upplägget är lika enkelt som exklusivt där författarna själva bestämmer form och tematik. Författarbikterna är en reaktion på läsningar där fokus är lågt, ljudnivån från omgivningen hög och där mötet mellan författare och lyssnare går förlorat. Ett mycket begränsat antal åhörare får plats och fokus ligger på innehåll framför storlek. Se till att ha festivalpass och kom i tid!

Johannes Samuelsson
11.30-12.15
Johannes Samuelsson är bildkonstnär och har skrivit essän Att skriva ett modernt äventyr. Den började som en dagboksfilm om en rådgivning på det lokala bankkontoret och utmynnade i en fem år lång undersökning av historier bakom Ostindiefararen Götheborg III. Det är ett konst- och forskningsprojekt som vittnar om både fascination och frustration över det som vi känner som Göteborgsandan. Han blandar dokumentariska metoder och essäistiska litterära stilgrepp. Humor, envishet och upprepningar är centrala delar av Samuelssons arbete. Våren 2010 tog han sin masterexamen på Högskolan för fotografi i Göteborg och arbetar idag som lärare på samma skola.

Linda Spåman
12.15-13.00
Linda Spåman är konstnär och illustratör. Hon utkom i februari i år med serieromanen Ett misslyckat självmord i Mölndals bro på Albert Bonniers förlag. Själv beskriver hon boken som en mörk komedi, en livsbejakande historia. Spåman skriver personligt, ångestladdat, mycket humoristiskt och med en igenkänningsfaktor från helvetet. 2005 gav hon ut hyllade Kötthuvudet på Habibi bokförlag. Spåman arbetar nu på en ny bok, Bostadsrättsföreningen Ensamheten, samt driver perverskroki.

Malte Persson
13.30-14.15
Malte Persson är författare och litteraturkritiker. Han debuterade 2002 med Livet på den här planeten och har därefter publicerat både poesi och prosa. 2008 utkom den kritikerrosade historiska romanen Edelcrantz förbindelser. I år utkommer Underjorden, en samling sonetter från Stockholms tunnelbana. Enligt Albert Bonniers förlag pendlar poeten där ”elegant mellan vardagens möten och världslitteraturens myter”. Enligt poeten själv innehåller boken ”plagiat, patetik och en del riktigt bra poesi”.

Carin Fransén
15.00-15.45
Carin Franzén är docent i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet och redaktionsmedlem för kulturtidskrifterna Aiolos och Divan. Franzén har bland annat skrivit om Julia Kristevas psykoanalytiska poetik i Att översätta känslan och i serien Glänta Hardcore utkom hon förra året med Till det omöjligas konst: Essäer om litteratur och psykoanalys. I Textivals författarbikt utgår hon ifrån den senare: ”Att bekänna sig till det omöjligas konst är att träda ut ur det imaginäras omnipotens och acceptera språkets, det vill säga det symboliskas nödvändighet”.

Nasim Aghili
16.30-17.15
Nasim Aghili är dramatiker, regissör och chefredaktör för den queerfeministiska tidskriften Ful, som blev årets kulturtidskrift 2010. Aghilis biktmedverkan utgår ifrån hennes konstprojekt Förskjutningar där begärets möte med normen iscensätts i samtal och motstånd. I beskrivningen av projektet skriver Nasim Aghili: ”Fylla luften med historier som lyfter fram och beskriver känslan av att få sitt begär ifrågasatt, skammat eller attackerat.”

i sin blogg fulaedith.blogspot.com vävs korta vackra betraktelser från dagar som gått, ihop till en historia från hennes liv. några av texterna är med i boken Fula Edith – En dag blev vi stora som släpptes i augusti förra året. den 26 mars kommer Josefin Hinders till Textival, här låter vi henne berätta mer om sig och sin medverkan:

Kortfattat så är jag konstnär, scenograf, ljussättare, trummis och så blev det så att historierna från mitt liv blev till en bok för att det var några som frågade om de fick ge ut mina texter.

Min grej som jag ska göra under Textival går under namnet:
”Det sitter elva fulla cityindianer i min ena lunga”

Jag och två medhjälpare kommer att flytta in i mässrummet, bygga upp en Indiansommarmiljö hämtad från min tid på T-centralen som tonåring.
Huvudpersonen i miljön är en person som jag kallar för Ormskinsindianen i min bok. Jag vet inte var han håller hus idag. Det blir en under lördagen pågående installation/process med livemusik av och med Towlie.

Medverkande är BowlingTowlie, IrakFredrik, Fula Edith och ni Besökarna. Läs hela inlägget här »

Vem är du?

Jag heter Julia och är född och uppvuxen i Umeå men bor i Göteborg och skriver just nu masteruppsats i litteraturvetenskap just nu. Jag är fil.mag i litteraturvetenskap, är utgiven poet, skrivarpedagog på ABF Göteborg. Jag har också arbetat som lektör, läst journalistik och Medie-och kommunikationsvetenskap.

Vad ska du bidra med på årets Textival?

På årets textival ska jag hålla en workshop på temat ”Mellanrum”. Det ska bli väldigt kul! På workshopen ska vi diskutera och skriva texter i mellanrummet mellan fakta och fiktion. Vad händer om en text blandar fiktiva detaljer med verkliga händelser? Kan man skriva vad som helst hur som helst? Helgar ändamålen alltid medlen? Här kommer vi också komma in på frågor ifall det spelar roll vem som skriver – och vems verklighet som beskrivs.

Årets tema är Mellanrum – vad tänker du kring det ordet?

Jag ser mellanrummet som en förutsättning för allt skönlitterärt skapande. Det är i mellanrummet – mellan text och författare, mellan texten och läsaren, mellan texten och kritiken – som litteraturen uppstår. Det blir också viktigt att våga utforska detta mellanrum, både som författare, läsare och kritiker.

Vem är du?

Jag är Måns Wadensjö, 21-årig Stockholmare som skrivit romanen Förlossningen.

Vad kommer du att bidra med på Textival 2010?

Jag bidrar med fyra sidor ur min roman Förlossningen som ljudkonstverk.

Årets tema är Mellanrum – vad tänker du kring det ordet?

Att det alltid är något. Det handlar bara om att titta tillräckligt noga.

Vem är du?

Jag är en fritt skrivande person med en bakgrund som journalist och samhällsdebattör.

Vad kommer du att bidra med på Textival?

En kortare inläsning (på ca 8 minuter) ur min bok Undersökningen eller When I woke up this morning I felt so gay till Ljudbok 3.0. Jag kommer också att delta i Författarbikten.

Årets tema är Mellanrum – vad tänker du kring det ordet?

Att det är ett bra och paradoxalt ord. Rum är aldrig ”mellan”. Rum är alltid ”i”, på stället. I en mer vardaglig bemärkelse är mellanrum platser som vi inte fäster så stor vikt vid. Vi tänker inte på dem, vi bara passerar och det är svårt att vistas där. De glider liksom undan. Sen tänker jag att man borde vara i de där mellanrummen lite oftare. Ett sånt mellanrum (om man tänker sig människor som platser) skulle kunna vara passagen mellan de platser vår kultur envisas med att placera oss i – hetero och homo. Min bok Undersökningen handlar en del om det där. Det är en mellanrumsbok. Fast ändå på något märkligt sätt ”i”.

1. Vem är du?

Jag heter Anneli Furmark och är serietecknare och bildkonstnär. Jag är uppvuxen i Norrbotten. Jag hade en sorts obesvarad kärlek till det skrivna ordet innan jag kom på att jag kunde kombinera text och bild.

Sen dess har jag gett ut fyra egna böcker, den femte kommer i vår, och medverkat i ett antal serieantologier. Jag bor i Umeå med man och två barn. Jag jobbar på.

2. Vad ska du bidra med?

Jag ska medverka i Textivals Ljudbok, det blir ett tillfälle för mig att få prova texterna utan bilder.

3. Årets tema är ”Mellanrum” – vad tänker du kring ordet?

Jag tänker direkt på mellanbarn, som jag är. Jag tror att de som befinner sig i ett mellanrum är tvungna att reflektera och fundera. Jag har alltid fått höra att jag tänker för mycket, och inte förstått påståendet. Går det att låta bli? Vad är för mycket? I mellanrummet växer idéer, där finns det plats, där är jag gärna.

Årets Textival går av stapeln den 27 mars på Tredje Långgatan i Göteborg.

För utställarinformation och praktiska detaljer – kontakta Magnus Bernvik på magnus@textival.se. För information kring program, intervjuer etc – kontakta Elin Grelsson på elin@textival.se.

Vilka är ni?

Vi är Normal förlag. Normal är Nordens första queerförlag och vi ger ut litteratur med ett ärende, litteratur som vi tror på, många gånger litteratur som andra aktörer inte vågar satsa på. Vi har både skönlitteratur och facklitteratur och vår tanke kring böckerna vi ger ut är att vidga gränser och bryta normer, få folk att se nya saker. Och att ge ut böcker till de många, många människorna i detta land som inte bara vill läsa böcker med en genomgående och icke-ifrågasatt heterosexuell och heteronormativ underton. Förutom svenska författare såsom Annika Lantz, Tiina Rosenberg och Hanna Wallsten har vi även översatt kvalitativ engelskspråkig litteratur, till exempel Angela Carter och Alan Hollinghurst. Vi har nyligen dragit igång vårt imprint Normal Pulp, där vi ger ut erotiska böcker (idén är sprungen ur 50-talets amerikanska kiosklitteratur med samma namn) och de är till för alla oss som är sugna på att läsa om icke-heterosexuellt begär och kärlek.

Vad ska ni bidra med på Textival 2010?

På årets Textival kommer vi ha ett bokbord och både sälja böcker samt diskutera framtida utgivning, bra litteratur och möjliga bokprojekt med alla som är intresserade.

Årets tema är ”mellanrum”. Vad tänker ni kring det ordet?

Mellanrum är essentiellt, det som skapar dynamik och mening. Mellanrum finns under ytan, finns överallt men syns inte. Syns inte förrän man kisar eller bryter den invanda blicken. Att uppleva mellanrum är att bli utmanad, att stanna upp och se nytt, att se bortom det givna. Då fotfästet kanske förloras en smula för det finns ingenting att hänga fast i, ingen klar struktur och inga fasta ramar. Mellanrum kan verka skrämmande men det är också platser av ändlösa möjligheter och frihet. Mellanrum ur ett mer direkt litterärt perspektiv kan vara att i sin läsupplevelse eller i sin skrivprocess befinna sig i ett flöde, att uppleva något bortom själva orden, bortom det direkta som står präntat på sidorna. Man skulle kunna säga att det mellan jaget och texten uppstår ett slags symbios, en personlig upplevelse som är unik för just den som upplever den, man träder in i ett tillstånd som höjer sig över bokstäverna. Man sjunker in och flyter fram i mellanrummen.