Text för plats är ett projekt som undersöker och utvidgar textens plats och form.

Projektet handlar om att lyssna på nya platser, om att läsa för ny publik. Om att ge dessa upplevelser en ny dimension genom omgivningen och det aktiva valet av plats. Vi utgår från att det finns en rad olika sätt att läsa och lyssna på en text, och det behöver inte vara i tystnad i ett slutet rum. Till projektet Text för plats ombeds författare och skribenter att välja en plats för en text de vill läsa, eller omvänt, en text för en plats de vill skall lyssna. Genom Text för plats bjuds gästen in med ett uppdrag och blir delaktig i skapandeprocessen, läsningen utvecklas och ett större kreativt sammanhang skapas. Varje läsning blir unik, varje genomförande ger nya platser att besöka. Text för plats är på samma gång tydligt avgränsad och fullständigt utan gräns. Inom projektets ramar ryms såväl facklitteratur som debatt och lyrik.