För det mesta får man komplex för att man känner att man kan för lite, men många gånger kan man även uppleva komplex inför att man är för bildad. Det är extremt frustrerande att hamna i situationer där de andra nästan ser ner på en för att man vet saker. Det kan också uppstå en sorts mobbningsmentalitet i de situationerna, alltså att de andra gör det klart för en, genom blickar, ansiktsuttryck eller ord, att de anser att man är jävligt torr, pretentiös, besserwessig och tråkig, när man anmärker på eller inte håller med dem i ett visst ämne.