Göteborg Nonstop 5 mars

Du är vad du läser – Högsbo och Hisningens biblioteksblogg 11 mars

Spionen 16 mars

Tidskrift.nu 17 mars

Spionen 17 mars

Galago 18 mars

Du är vad du läser – Högsbo och Hisingens biblioteksblogg 19 mars

Göteborg Nonstop 22 mars

Svensk Bokhandel 23 mars

Atlasbloggen 23 mars

Högsbo och Hisingens biblioteksblogg 24 mars

P4 Göteborg 25 mars

ETC Göteborg 25 mars

Litzine 26 mars

Göteborgs fria tidning 26 mars

GP, krönika 29 mars

Flamme forlag 29 mars

Lavaland TEXT – tolkning 29 mars

Lavaland TEXT – Vi pratar om självokritisk kritik och distans 29 mars

Kulturbloggen 30 mars

Lavaland TEXT – Textivalen 30 mars

Lavaland TEXT, mannen, myten, posören 30 mars