Arkiv för inlägg med taggen: SpotCity Text Art

Textival ger: Text för ansiktslöshet
Onsdag 14 september. 18.00. Rulltrappan, Nordstan.

Anonymiteten i samklang med och i bjärt kontrast till Det Offentliga Rummet. I ditt rum, där kan du vara fri från ditt ansikte/ett ansikte betyder ingenting. I en rulltrappa och i ett köpcentrum är ansiktet betraktat/närskådat/avanonymiserat och ett av tusen/osynligt/meningslöst. Vi vill se den ansiktslösa texten och den anonyma berättelsen – och hur den beter sig i en miljö där allt är ingenting och vice versa. När texten får vara ansiktet/när berättelsen får bli det anonymas sköld – kanske skapas då en annan/ny/till berättelse, med/av den som tar notis/de som inte märker något.

Annonser

Textival ger: Text för provrum
Onsdag 7 september. 18.00. Åhlens.

Att sätta texten, litteraturen, poesin och högläsningen i det offentliga är en prövning. För den som läser, för den som lyssnar, för texten. Ett prov på uthållighet, ett test i hur väl balansen kan hållas; mellan norm och galenskap, mellan att flyta med/passa in och vara i vägen/störa.
Texten är offentlig, likväl privat; skyltar, övertalningsharanger, tappade kom-ihåg-lappar, memoarer, brev, dagböcker. Kroppen är det offentligas objekt och det privata subjektet; att klä om, synas, vara naken, vila, stöta emot en annan kropp. Kindpuss, klapp, handslag. Du klär av dig och du klär på dig. Du väntar med att öppna boken tills du är hemma i soffan, bortom andras ögon, störande moment. Du byter om och betraktar, du lyssnar på en uppläsning, blott avskärmad från det offentliga av ett draperi eller en svängdörr. Vi frågar oss: är det du eller jag som stör?