Vilka är ni?

Vi är Normal förlag. Normal är Nordens första queerförlag och vi ger ut litteratur med ett ärende, litteratur som vi tror på, många gånger litteratur som andra aktörer inte vågar satsa på. Vi har både skönlitteratur och facklitteratur och vår tanke kring böckerna vi ger ut är att vidga gränser och bryta normer, få folk att se nya saker. Och att ge ut böcker till de många, många människorna i detta land som inte bara vill läsa böcker med en genomgående och icke-ifrågasatt heterosexuell och heteronormativ underton. Förutom svenska författare såsom Annika Lantz, Tiina Rosenberg och Hanna Wallsten har vi även översatt kvalitativ engelskspråkig litteratur, till exempel Angela Carter och Alan Hollinghurst. Vi har nyligen dragit igång vårt imprint Normal Pulp, där vi ger ut erotiska böcker (idén är sprungen ur 50-talets amerikanska kiosklitteratur med samma namn) och de är till för alla oss som är sugna på att läsa om icke-heterosexuellt begär och kärlek.

Vad ska ni bidra med på Textival 2010?

På årets Textival kommer vi ha ett bokbord och både sälja böcker samt diskutera framtida utgivning, bra litteratur och möjliga bokprojekt med alla som är intresserade.

Årets tema är ”mellanrum”. Vad tänker ni kring det ordet?

Mellanrum är essentiellt, det som skapar dynamik och mening. Mellanrum finns under ytan, finns överallt men syns inte. Syns inte förrän man kisar eller bryter den invanda blicken. Att uppleva mellanrum är att bli utmanad, att stanna upp och se nytt, att se bortom det givna. Då fotfästet kanske förloras en smula för det finns ingenting att hänga fast i, ingen klar struktur och inga fasta ramar. Mellanrum kan verka skrämmande men det är också platser av ändlösa möjligheter och frihet. Mellanrum ur ett mer direkt litterärt perspektiv kan vara att i sin läsupplevelse eller i sin skrivprocess befinna sig i ett flöde, att uppleva något bortom själva orden, bortom det direkta som står präntat på sidorna. Man skulle kunna säga att det mellan jaget och texten uppstår ett slags symbios, en personlig upplevelse som är unik för just den som upplever den, man träder in i ett tillstånd som höjer sig över bokstäverna. Man sjunker in och flyter fram i mellanrummen.

Annonser