Kära litterära och konstnärliga vänner, förläggare, ivrare, distributörer, författare, utövare, föreningar, organisationer, nätverk, sammanslutningar, poeter, kreatörer, arrangörer, zinemakare, läsklubbar, bloggare

Känn er varmt välkomna som utställare på Textival 2012!

Lördagen den 31 mars 2012 är det dags för Textivals litteraturfestival. För sjätte gången! Vi är glada över att nu öppna anmälan för utställare till vår mässa.

Textival är en litterär aktör som riktar sig till förlag, kulturtidskrifter, litterärt orienterade föreningar, dess användare och ivrare. Vi arbetar för att bryta normerna på den litterära scenen och låter det skrivna och talade ordet trans- formeras, kombineras och integreras med konst och publik. Vårt program ifrågasätter, omformar och skapar nya kopplingar inom litterära och konstnärliga fält.

Som en del av vår verksamhet driver vi mässan där fokus ligger på mindre förlag och mötet mellan litterära sammanslutningar. Mässan utgör basen för Textivals litteraturfestival och har tidigare år lockat upp till 600 besökare under en dag.

Vi ser som alltid fram emot att möta er, nya aktörer såväl som stammisar, i vimlet!

2011 valde vi att slopa inträdet till mässhallen. Vi upplevde på det hela detta som en väldigt positiv utveckling varför vi till viss del håller kvar vid detta till 2012 års festival. Vad som också framkom av fjolårets utvärderingar var att vårt program var lite för utspritt mellan lokaler. Därför väljer vi i år att fokusera på färre lokaler och på så sätt samla ihop mässa, program och besökare – allt det som är Textival.

Att ställa ut på Textival kostar 1000 kr och betalas till oss i förskott. I utställningsavgiften ingår bord, två utställarkort, entré till Textivalfesten, länk och kort presentation på hemsidan samt enklare frukost innan Textival öppnar på lördagsmorgonen. Öppettider är 11-18 och sen fortsätter kvällen med bar, earth hour och festligt program.

Om ni vet att ni inte behöver ett helt bord utan vill dela med någon – kontakta oss. Ni är också varmt välkomna att lämna förslag på programpunkter samt höra av er med frågor och tankar.

Anmälan görs till Magnus Bernvik på magnus@textival.se

Det är alltid ett stort intresse från medverkande och platserna är begränsade – vänta därför inte med er anmälan. Tidiga anmälningar tillsammans med era inspel och förslag hjälper oss också att göra festivalen till det fantastiska arrangemang det är, har varit och kan bli. Åter igen: varmt välkomna!