Textival ger: Text för ansiktslöshet
Onsdag 14 september. 18.00. Rulltrappan, Nordstan.

Anonymiteten i samklang med och i bjärt kontrast till Det Offentliga Rummet. I ditt rum, där kan du vara fri från ditt ansikte/ett ansikte betyder ingenting. I en rulltrappa och i ett köpcentrum är ansiktet betraktat/närskådat/avanonymiserat och ett av tusen/osynligt/meningslöst. Vi vill se den ansiktslösa texten och den anonyma berättelsen – och hur den beter sig i en miljö där allt är ingenting och vice versa. När texten får vara ansiktet/när berättelsen får bli det anonymas sköld – kanske skapas då en annan/ny/till berättelse, med/av den som tar notis/de som inte märker något.

Annonser