Mycket finns att säga, mycket har sagts – en del av det hittar ni här:

Barnboksprat – Textival ur ett barnperspektiv

Literature Connoisseur

Framsidan – Textival vänder på begreppen

FABUC

Och inför skrev tillexempel:

GFT – om Bildningskomplexet

Henrik Bromander

Copybat

Språkrådet

Popmani – läsbloggen

Nöjesguiden

Bernur

Svensk bokhandel & Tidningen Kulturen om Från fabler till manga

Bläcklilja

Ada

Göteborg nonstop

Kontaktnätet

HDK & HFF

Annonser