Axplock från Lördagen.
Foto: Stina Nilsson och Jenny Karsna

Johannes Samulessons författarbikt på Butik Kubik

Linda Spåmans författarbikt på Butik Kubik

Självklara Texter med Tove Leffler och Moa Holmqvist

En bra dikt? Workshop med Julia Pennlert

Interaktiv läsning av Barbro Lindgrens Loranga, Masarin och Dartanjang i nyillustrerad form av Sara Olausson på Linnéstadens bibliotek. Med Richard Dore.

Nasim Aghilis författarbikt på Butik Kubik

Joanna Hellgrens serieverkstad på Pustervik Lagerhuset

Arkitekturtidskriften 4ARK och Skala 1:1-Byggprocess utanför Pustervik Lagerhuset


Odin Nordhagen på Two Little Birds