En bra dikt? Med Julia Pennlert
11.00-12.30. Bezdomny.
Diskussioner runt den hotade poesiutgivningen rasar med jämna mellanrum i de svenska dagstidningarna. Samtidigt ser vi att det aldrig skrivits så mycket poesi som nu och diskussionen kring vad poesi är, kan och bör vara är särskilt levande på de digitala forumen. Litteraturvetaren Julia Pennlert utgår ifrån sitt avhandlingsarbete med poesicommunityt poeter.se och ger en workshop som diskuterar kvalitetsbegreppet i relation till poesins egenskaper. Vi får tillfälle att testa strategier och övningar för att se hur dikter kan mottas och också delta i ett samtal kring vilka egenskaper poesin tillskrivs i det offentliga rummet.

Bildningskomplexet
12.00-16.00. Lagerhuset.
Texten är vårt samhälles främsta redskap för att etablera och vidmakthålla makt och struktur i alla former. Från trafikens vägskyltar till mötesprotokoll, försäkringskasseblanketter, universitetsstudier och programbeskrivningar som denna. Bildningskomplexet ställer frågor om bildning, okunskap och känslan av att inte förstå. Den femte mars i år höll Textival ett samtal och en workshop om makt, bildning och kunskap tillsammans med Konstnärernas Riksorganisations projekt Aktivering – jämställdhet. Med utgångspunkt i denna workshop presenteras på lördag en pamflett som ett led i utvecklingen av Bildningskomplexet. På Lagerhuset kommer komplexet att växa och ett samtal där definitionerna av kunskap och bildning breddas förs.

Kalle Brolin/SQUID
15.30-16.30. Bezdomny.
Kalle Brolin jobbar med videoinstallationer och skriver om socialt engagerade konstprojekt för Fria Tidningen. För SQUIDs arkiv har han skrivit om frambesvärjande fiktion, och på Textival kommer han i ett samtal med Katja Aglert från SQUID bland annat att berätta om försöken att skriva en roman, en roman som snart visar sig vara ett monster. Imiterar konsten livet, eller är det i själva verket så, som Oscar Wilde har föreslagit, att livet imiterar konsten?

Annonser