Somliga säger att vi översvämmas av politisk teori, andra menar att vi lider stor brist på detsamma. Imorgon fredag är det dags för oss att ta ett ordentligt grepp om detta. 18.00-19.30 på Linnéstadens bibliotek. Samtalet kommer att röra sig kring saknaden efter teori, bortom tabloidbudskap om slipsfärg, musikpreferenser och mustascher.

Politikens behov av teori och den ofta överhängande avsaknaden av densamma diskuteras i ett samtal curerat av Fronesis. Här får besökaren inblick i skeenden i en annan form än tabloidbudskap om slipsfärg och musikpreferenser. Idag står den parlamentariska vänstern handfallen. Man förlorar val efter val. Antonio Negri talar om att det råder en centerextremism. Är vänsterns svar på detta mer politisk teori? Och i så fall, vilken?

Olav Fumarola Unsgaard – ordförande i tidskriftsföreningen Fronesis – leder samtalet där Ali Esbati – Manifest Norge – och Anna Hellgren – kulturjournalist – medverkar. Programpunkten sker i samarbete med Fronesis.