Det är mycket som vi tycker om med Textival, vissa saker gör vi bara en gång, andra koncept upprepar vi – i nya former, med nya gäster. Författarbikter är ett slag av det senare. I år tar de åter plats i källaren på Tredje Långgatan 8, bland unika plagg och inspirerande skrymslen hos Butik Kubik.

I år möter vi Nasim Aghili, Carin Franzén, Malte Persson, Johannes Samuelsson och Linda Spåman. Upplägget är lika enkelt som exklusivt där författarna själva bestämmer form och tematik. Författarbikterna är en reaktion på läsningar där fokus är lågt, ljudnivån från omgivningen hög och där mötet mellan författare och lyssnare går förlorat. Ett mycket begränsat antal åhörare får plats och fokus ligger på innehåll framför storlek. Se till att ha festivalpass och kom i tid!

Johannes Samuelsson
11.30-12.15
Johannes Samuelsson är bildkonstnär och har skrivit essän Att skriva ett modernt äventyr. Den började som en dagboksfilm om en rådgivning på det lokala bankkontoret och utmynnade i en fem år lång undersökning av historier bakom Ostindiefararen Götheborg III. Det är ett konst- och forskningsprojekt som vittnar om både fascination och frustration över det som vi känner som Göteborgsandan. Han blandar dokumentariska metoder och essäistiska litterära stilgrepp. Humor, envishet och upprepningar är centrala delar av Samuelssons arbete. Våren 2010 tog han sin masterexamen på Högskolan för fotografi i Göteborg och arbetar idag som lärare på samma skola.

Linda Spåman
12.15-13.00
Linda Spåman är konstnär och illustratör. Hon utkom i februari i år med serieromanen Ett misslyckat självmord i Mölndals bro på Albert Bonniers förlag. Själv beskriver hon boken som en mörk komedi, en livsbejakande historia. Spåman skriver personligt, ångestladdat, mycket humoristiskt och med en igenkänningsfaktor från helvetet. 2005 gav hon ut hyllade Kötthuvudet på Habibi bokförlag. Spåman arbetar nu på en ny bok, Bostadsrättsföreningen Ensamheten, samt driver perverskroki.

Malte Persson
13.30-14.15
Malte Persson är författare och litteraturkritiker. Han debuterade 2002 med Livet på den här planeten och har därefter publicerat både poesi och prosa. 2008 utkom den kritikerrosade historiska romanen Edelcrantz förbindelser. I år utkommer Underjorden, en samling sonetter från Stockholms tunnelbana. Enligt Albert Bonniers förlag pendlar poeten där ”elegant mellan vardagens möten och världslitteraturens myter”. Enligt poeten själv innehåller boken ”plagiat, patetik och en del riktigt bra poesi”.

Carin Fransén
15.00-15.45
Carin Franzén är docent i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet och redaktionsmedlem för kulturtidskrifterna Aiolos och Divan. Franzén har bland annat skrivit om Julia Kristevas psykoanalytiska poetik i Att översätta känslan och i serien Glänta Hardcore utkom hon förra året med Till det omöjligas konst: Essäer om litteratur och psykoanalys. I Textivals författarbikt utgår hon ifrån den senare: ”Att bekänna sig till det omöjligas konst är att träda ut ur det imaginäras omnipotens och acceptera språkets, det vill säga det symboliskas nödvändighet”.

Nasim Aghili
16.30-17.15
Nasim Aghili är dramatiker, regissör och chefredaktör för den queerfeministiska tidskriften Ful, som blev årets kulturtidskrift 2010. Aghilis biktmedverkan utgår ifrån hennes konstprojekt Förskjutningar där begärets möte med normen iscensätts i samtal och motstånd. I beskrivningen av projektet skriver Nasim Aghili: ”Fylla luften med historier som lyfter fram och beskriver känslan av att få sitt begär ifrågasatt, skammat eller attackerat.”