I ett inläggBernur tipsar Björn Kohlström om det samtal på Textival han kommer att föra med Ulrika Nielsen. Samtalet, som äger rum på Pustervik Lagerhuset kl. 16.00 den 26 mars, ämnar röra sig kring frågor om skrivande och språk, om läsande och liv, om osäkerhet och säkerhet, om det som är allt.

Ulrika Nielsen skriver i sin senaste bok att ”[j]ag hör mig själv stå och säga: skriv i förvirringen, i svindeln. Skriv där och lyssna.” Kohlström skriver om Nielsens senaste bok: ”Det är sant att jag läser boken Lite borta från platsen där jag talar, men jag skriver den också”. Skrivandet som ett sätt att läsa och läsandet som ett sätt att skriva.