Då Bildningskomplexet med den äran kommer att medverka i morgondagens samtal och workshop på Hey it’s Enrico Pallazzo tycker vi det passar bra att ställa några väl valda frågor om varför Bildningskomplexet egentligen finns till och vad som sker under morgondagen.

Först en liten blänkare om lördagen 5 mars: Med utgångspunkt i en problematisering av begreppen bildning och kunskap bjuder nämligen Aktivering Jämställdhet, Textival och Skup Palet in till en föreläsning, paneldiskussion och workshop. Under dagen utforskas frågor rörande vem som har tillgång till bildning, hur bildning kan ses som kodad och om hur kunskap produceras. Hur förhåller sig bildning och kunskap till begrepp som makt, kön, etnicitet och klass är några av frågorna vi önskar dissekera?  Fullständig info finns längst ner i inlägget. Bara att scrolla.

inför årets textival 25-27 mars lanserades BILDNINGSKOMPLEXET. berätta
gärna kort varför?
– Bildningskomplexet är ett försöka att fylla det tomrum som uppstått mellan utspel om ”verklighetens folk” och godtyckliga definitioner av allmänbildning, kanonbildning och den så kallade Goda Smaken. Bildningskomplexet lanserades eftersom det saknades ett forum för personliga erfarenheter rörande kunskap och makt. Deltagarnas berättelser skall stå i fokus och därmed öppna upp för ett mer inkluderande, kanske till och med roligare, samtal om bildningsidén.

vad innebär BILDNINGSKOMPLEXETS medverkan imorgon på Hey it’s Enrico Pallazzo?
– Från klockan 19.00 arrangeras en workshop av Textival som en del av Bildningskomplexet. Den genomförs med utgångspunkt från samtalet, tidigare under eftermiddagen, och utgår från idéer och tankar om bildning, okunskap och känslan av att inte förstå. Till detta knyts de medverkandes egna erfarenheter och en specialutformad enkät. Workshopen genomförs med sex personer åt gången.

fram till klockan 21.00 kan man mingla med andra besökare. vad är BILDNINGSKOMPLEXETS bästa råd för att inte ge en minglande okänd bekant komplex?
– Bildningskomplexet avråder exempelvis isåfall användande av utrop som ”vadå, vet du inte vem Foucault är?” eller ”du kan väl inte mena att du levt ett helt liv utan att ha koll på Westfaliska freden?”.

ETT SAMTAL OM MAKT BILDNING OCH KUNSKAP

MEDVERKANDE:
MOA MATILDA SAH…LIN [koreograf]
ANNA VIOLA HALLBERG [konstnär]
DAVID SOLBERGER [lärare/projektledare]
Moderator: Anja Vikingson

PROGRAM:

17.00-17.45 Presentation av WISP (Women In Swedish Performing arts eller What Is Stha Problem?), Moa Matilda Sahlin
18.00-19.00 Paneldiskussion: MOA MATILDA SAHLIN, ANNA VIOLA HALLBERG OCH DAVID SOLBERGER
19.00-21.00 Workshop, mingel och buffé.

Workshopen arrangeras av Textival som en del av deras projekt Bildningskomplexet. Den genomförs med utgångspunkt från samtalet och utgår från idéer och tankar om Bildning, okunskap och känslan av att inte förstå. Till detta knyts de medverkandes egna erfarenheter och en specialutformad enkät. Workshopen genomförs med sex personer åt gången.

Resultatet från workshopen kommer sammanställas till ett separat textverk och diskuteras den 26 mars på Pustervik Lagerhuset under Textivals arrangemang.

Kvällen bjuder även ett performance av Tina Carlsson samt konst av Jenny Krumlinde. Tiden är 17:00 och platsen är Hey It’s Enrico Palazzo, Sockerbruket 20-22, Klippan, Göteborg. Kostnaden är 100 kr, i detta ingår mat och dryck.