Under tre månader reste radiojournalisten Lina E Johansson runt i USA. Hon reste med godståg, med buss, gick till fots. Under hela resan lät hon människor längs vägen berätta. Om sina liv, sina tankar och framförallt, om varför de var på den plats de var.

Textival presenterar tillsammans med Lina E Johansson en afton för lyssnande och berättande som form för kommunikation. men även en kväll om föreställningar om vad som är hem, och vilka val som är görbara mitt i valfriheten.

I’m here cause I’m on my way somewhere else.  

Onsdag 2 mars 18:00 – 20:30 på Världskulturmuseet

Berättandet är en form av historieförmedling som skiljer sig stort från den skrivna formen, på samma sätt som livet i rörese skiljer sig från det liv som utgår från en bestämd plats. Tankar om sociala och kulturella val, och andra möjliga val hamnar i fokus i de berättelser Lina låter oss ta del av.

Samtal, bildvisning och ljudupptagningar  18:00 19:00

Workshop i berättande 19:30 20:30

Agnes Branting håller i en workshop som utgår från berättande som scenisk konstform. och folkloristisk tradition.  I workshopen får man en historisk ingång till den folkloristiska traditionen av berättande i Sverige och till ideer om vad som gör en bra berättelse. Beroende på antal medverkande kommer Agnes låta de som medverka prova övningar två och två eller i mindre grupper.

Agnes Branting är filmare, projektledare och har abetat med berättande för bland annat fabula berättarkompani i Stockholm.

Samtalsledare är Sabina Ostermark från Textival

Annonser