Det är fem år sedan Textival anordnades första gången. För vissa saker är fem år ingen tid alls, det skapas inga diamanter ur kol på fem år. För andra, så som barn eller regeringar, är fem år en utvecklingsfas att räka med. Vi vill tro att vi tillhör den senare kategorin. Inför helgen i mars arbetar vi just nu med upplysta tält, kreativ områdesanvändning, ett samtida kulturarv, fyra generationer av galna män, epos av ordböcker, en djupdykning ner i bildningen (vilken av dem?).  Vi har så smått börjat intervjua gäster och andra samarbetsparter så att ni skall få något fint att läsa i väntan på att få veta allt om Textivals program.