Av alla de ansökningar vi författar varje år för att skapa ekonomiska förutsättningar för Textival har en just besvarats. Vi får stöd från Göteborgs kommun. Det kändes som om beslutet kom tidigt i år, hur som helst, det var med glatt humör och förtjusta tillrop vi läste omdömet:

Textival inspirerar och bidrar till en utveckling av den litterära scenen i Göteborg på många plan. Förvaltningen bedömer projektet som ett viktigt och välbehövligt tillskott till den litteraturscen som finns i Göteborg. Textivals tydliga fokus är att stimulera alla led i den litterära näringskedjan är ett viktigt initiativ varpå förvaltningen föreslår stöd.
Kulturnämndens utskott för kulturstöd i Göteborg

Väl medvetna om att storleken på den budget som finns för kulturstöd knappast ökat är vi extra glada att vi fått ett ökat stöd för vårt projekt.

Det tål att sägas. Vi är, så vitt vi känner till, den enda helt oberoende litterära aktören av sitt slag i Sverige. Genom att skapa arenor och kontaktytor, genom program och samtal och genom vår egen produktion av litterära evenemang som ifrågasätter både platsen och formen för texten i stort är vi unika.

Vi väntar ännu på svar från andra instanser, och formulerar samtidigt texten för ytterligare stöd. Men kulturförvaltningens utlåtande värmer den ideella arbetsglöden extra mycket idag.

Annonser