I december syns Textival på tre platser och med tre lika olika varianter på temat Text för plats.

Text för plats är ett projekt som undersöker och utvidgar textens plats och form. Projektet är pågående och produceras av Textival – både enskilt och i samarbete med andra aktörer. Fokus ligger alltid på att utforska möjliga möten och upplevelser då uppläsningen som form tar plats i nya sammanhang.

I korthet:

15 december – Text för Kö. I samband med A Home For Christmas, arrangeratav c.o.d.y och Ladyfest. Vägen fram till Annedalskyrkan, 19-20.16 december – Text för Goodbye Horses. Efter föreställningen på Aktör & Vänner, Masthuggsterrassen

16 december – Text för Goodbye Horses. En läsning för de som sett föreställningen Goodbye horses på Aktör & vänner. Masthuggsterrassen

17 december – Text för Bar. I samband med Ladyfest + Vägen presenterar Niki & the Dove, Henriksbergs takterass.

Varje uppläsning introduceras med hjälp av en projektion där texten och det som läses presenteras, ingen tystnad äskas, texten ges till platsen så som den är.
15 december 19-20 (läsning ca 19.40)
Före tillställningen A home for Christmas skapar vi text för kö. Det blir en flerspråkig läsning från flera håll. Utsnitt ur ryska boken Kön av Vladimir Sorokin läses. Sorokins roman Kö innehåller makabra scener med den svarta humorns prägel. Hela handlingen bygger på dialogerna mellan människor som råkar stå i samma köar – efter korv, vodka, toalettpapper, det vill säga allting som var deficitvara i det sena Sovjetunionen.

Läsningen sker först på ryska, sedan på norska, sist på svenska – och allt fortlöper allteftersom man rör sig framåt. Den som befinner sig i kö bildar publik för en läsning för väntande – om väntande.

Medverkar gör:  Hege Susanne Bergan (Norge) Tomas Andersson (Sverige) Helena Fagertun (Sverige)

De som läser på ryska: Olga Skora (Ukraina) Maja Filipsson (Sverige) Fler namn tillkommer.

16 december Text för Goodbye horses (direkt efter föreställningens slut, föreställnignen börjar 19.00) Text för Plats i samarbete med Aktör & vänner ger besökaren en omformning av text i förhållande till föreställningen Goodbye Horses. Med utgångspunkt i det som besökaren möter under föreställnignen ger vi en uppläsning med flera röster för de som är på väg ut från drömmen. Läsningarna genomförs av Helena Fagertun, Sabina Ostermark och Magnus Bernvik.

Text för plats den 17 december

Är det du eller jag som stör? Text för bar. Enligt Text för plats grundprincip låter vi en rörig omgivning utgöra fond för en serie läsningar i barmiljö. vemär det som stör, de som läser, de som försöker lyssna eller de som väljer att inte lyssna? Aftonens text för plats dyker upp där man minst anar det, det enda som är säkert är att det blir utan mic, och inte på scen. Läsningarna den 17 december utgår från ett stycke svenskt kulturarv, tätt knutet till något som är en grundförutsättning för en riktig bar.

Mer om projektet från Aktör och vänners sida: Med Goodbye Horses fortsätter Ulrica Almgård och Åsa Gustafsson det samarbete de inledde med den kritikerrosade föreställningen Ingen kärlekshistoria (2008). Då utgick de från Stephen Kings Carrie och denna gång har Lewis Carrolls Alice i Underlandet varit färdlektyr.