Richard Dore högläste och målade Till vildingarnas land, på både svenska och engelska, i barnens del av Textival.


Foton: Sandra Fogel