Lokal: Win Win
Tid: 14.00-14.50
Deltagare: Ulrica Almgård, Siska Humlesjö

Dramatikern Ulrica Almgård har länge arbetat med omformningar och bearbetning av text, bland annat i den uppmärksammade produktionen ”Ingen kärlekshistoria” som utgick från Stephen Kings ”Carrie” 2008-2009. Ulrica, tillsammans med dramatikern Åsa Gustafsson, undersöker och dissekerar här den litterära snårskog som omger Alice i Underlandet. Arbetet handlar om både tolkning, berättande och lyssnande. Ulrica samtalar om tankarna som föregått projektet ”Söndagar med Alice” samt höstens uppsättning av Alice i Underlandet på scenkonstscenen Aktör&Vänner. Samtalet sker tillsammans med bibliotekarien, bloggaren och textälskaren Siska Humlesjö.

Samtalet inleds med den öppna frågan om vad en saga är och kan vara.
Ulrica Almgård, dramatiker och regissör bland annat på Aktör&Vänner, säger att det är personligt vad en saga kan vara men att det krävs något som är fantastiskt, hon upprepar det, en saga behöver innehålla något som är fantastiskt: något som tar läsaren eller lyssnaren till nya nivåer.
Siska Humlesjö, bibliotekarie och textälskande bloggare, frågar vad sagan har för plats i dag och Ulrica ger en bild av att framförallt vuxna idag lägger tid på annat, kanske har det rationella tagit över mer än förr men framförallt saknas de självklara samlingspunkterna för sagor. ”Förr fanns sagan och berättandet mer som en självklar del av vardagen i ett hem, det var kring sagan människor, familjer, vänner samlades. Så är det inte idag.”

Ulrica berättar kort om sitt arbete med sagor på scen och tar exempel ur både produktionen Carrie (år) och Alice som väntas ha premiär i höst eller vinter. Båda arbetena utgår ifrån välkända berättelser och i teatern arbetar hon som regissör med valda delar, plockar en scen eller en strof, vänder och vrider och ger texten, berättelsen och karaktärerna nya rum att spela i. Ulrica ursäktar sig här, ”det känns dumt att säga, men jag är inte så fokuserad på text” säger hon och fortsätter att förklara att arbetet tar utgångspunkt i texten men att mycket handlar om att sedan frigöra sig från den.

Ulrica berättar om hur hon arbetar med högläsning, tillexempel nu under våren när hon arrangerat ”Söndagar med Alice” på Teater Aktör. ”det finns olika roller att ta, olika högläsningsformer. Du kan välja att vara i karaktär eller att vara berättaren”. Ulrica sätter sig på fåtöljens armstöd och gestikulerar, visar hur berättaren kan vara i berättelsen, eller strax utanför den. Siska frågar hur arbetet med monolog skiljer sig från högläsning. Ulrica fastslår att det är stor skillnad, kanske framförallt i vilken roll texten har, och på vilket sätt du tar dig an den. Är det en berättande eller dramatiserande utgångspunkt?

Vidare diskuterar Siska och Ulrica, med publikens inblandning, skillnaden mellan barn- och vuxensagor. Ulrica tror att det som skiljer är behovet av stimulans, och att sagor anpassade för både barn och vuxna kan passa alla åldrar, kanske är det tillfället som avgör mer än åldern. Hur sagor för tonåringar ser ut kan de inte svara på, kanske finns där ett glapp? Men Ulrica säger med säker ton att riktigt bra sagor passar de flesta. Narnia och Alice i Underlandet är favoriter hos Ulrica, just för att de hängt med genom tider och har den hisnande delen i att gå igenom en dörr/ett hål och hamna i en annan, sagolik värld.

Samtalet glider in på sagors sensmoral, att det idag görs många mörka barnsagor, kring svåra ämnen, och att det ofta finns en tydlig sensmoral och uppfostrande ton i sagor. Går det att göra sagor utan sensmoral? Ulrica tror att läsaren färgar sagan med sina erfarenheter och att det så gott som alltid finns normer och värden som plockas upp mer eller mindre när en tar del av sagor och berättelser. Ulrica frågar publiken om de vet några exempel på sagor utan tydlig sensmoral, alla tänker, ingen vet.

Slutligen söker Siska svar på hur en bra sagotant ska vara. Ulrica skrattar och säger att det viktigaste är att gilla sagan, du behöver kunna göra en fabel av den, känna för och med den. Då kan de flesta göra ett bra berättande av det mesta.