Barn- och ungdomslitteratur har även i år en självklar plats i Textivals programutbud. Detta gör vi i nära samarbete med Bokskåpet, butiken på Värmlandsgatan 20 med inriktning på kvalitetslitteratur till de yngre.

Bokskåpets har tolkat Textivals tema Mellanrum. De har valt ut böcker
på detta tema som blir en barnboksutställning i sagorummet. Hur
låter din översättning när du läser en bok på till exempel Åländska? Vad hittar du mel­ lan bilder och ord? Det här är en utställning som tål att bläddras i, tummas på, läsas ur och fundera över.

Dessutom blir det ett gigantiskt ordspel, högläsningar och mycket mer. Som ett smakprov kan nämnas att Richard Dore klockan 13 läser ur Till Vildingarnas land/Where The Wild Things Are på både svenska och engelska.

Ta med barn och barnasinnet och kom till Barnens Textival, 11-16 på Linnéstadens bibliotek. En upptäcksfärd för alla åldrar.