Vem är du?

Jag heter Julia och är född och uppvuxen i Umeå men bor i Göteborg och skriver just nu masteruppsats i litteraturvetenskap just nu. Jag är fil.mag i litteraturvetenskap, är utgiven poet, skrivarpedagog på ABF Göteborg. Jag har också arbetat som lektör, läst journalistik och Medie-och kommunikationsvetenskap.

Vad ska du bidra med på årets Textival?

På årets textival ska jag hålla en workshop på temat ”Mellanrum”. Det ska bli väldigt kul! På workshopen ska vi diskutera och skriva texter i mellanrummet mellan fakta och fiktion. Vad händer om en text blandar fiktiva detaljer med verkliga händelser? Kan man skriva vad som helst hur som helst? Helgar ändamålen alltid medlen? Här kommer vi också komma in på frågor ifall det spelar roll vem som skriver – och vems verklighet som beskrivs.

Årets tema är Mellanrum – vad tänker du kring det ordet?

Jag ser mellanrummet som en förutsättning för allt skönlitterärt skapande. Det är i mellanrummet – mellan text och författare, mellan texten och läsaren, mellan texten och kritiken – som litteraturen uppstår. Det blir också viktigt att våga utforska detta mellanrum, både som författare, läsare och kritiker.