Plats: Linnéstadens bibliotek

Tid: 10:00

Martin Engberg från tidskriften Ord & Bild modererar ett samtal mellan Jenny Tunedal, Kristofer Folkhammar och Ingrid P. Bossedal om kritikens villkor i samtiden. Här är hans egen beskrivning av seminariet:

Kulturjournalistiken står inför en kris som har sin grund i vårt
ändrade läsbeteende. På nätet hoppar vi som läsare mellan
kulturartiklar och bloggar, och minns kanske inte alltid i vilken
tidning, eller på vilken sida vi läste vad. I och med det har
tillgången till kulturoffentligheten breddats, men samtidigt
försvagats. Forna jättar, som nu DN:s kultursida, får allt sämre medel
att bedriva sin verksamhet med när vi prioriterar bort våra
prenumerationer, och plockar upp en Metro på väg från jobbet istället
för att köpa kvällstidningen. Det finns de som jublar när giganterna
faller. En maktförskjutning från stor till liten är alltid kittland,
och kan bereda plats för nya förmågor. Men en fråga som uppstår är vem
som i framtiden kommer att ha resurser att beställa kulturmaterial
ifall kultursidorna försvinner, eller marginaliseras till skrutt. Hur
ser villkoren för kritikern ut idag? Vad innebär det för ett
demokratiskt samhälle ifall den kritiska texten – den text som kräver
tid, arbete och redigering – försvinner från den dagliga
offentligheten. Vad betyder det för oss som skribenter? Vad betyder
det för oss som läsare? Vilken sorts litteraturkritik har vi att
vänta oss i framtiden?

Observera att detta seminarium kräver föranmälan till magnus@textival.se och främst är för Textivals utställande förlag.

Annonser