Josåatt.  Vi finns på twitter nu. Vi finns dr lika mycket för att säga små saker tiller som för att höra vilka små saker ni vill säga till oss och andra. Förutom att vi fördjupar vår relation till sociala medier arbetar vi förfullt med programmet för textival 2010. tema mellanrum är fullt av intressanta vinklingar, ytor och outforskade hörn. På nästa möte ska vi fira med lite glögg också, det behövs i regnet.

Annonser