Sveriges Författarförbund anordnar ikväll en manifestation för fri litteratur och ett bevarande av Författarfonden i dess nuvarande form. Det blir tal, facklor, torgmöte, fest och författarstafett.

Manifestationen hålls med anledning av Kulturutredningens tankar på förändring av författarfonden.
Saxxat från Sveriges Författarförbund.

”Bevara en fristående författarfond – litteraturen ska inte styras av staten!
Författarförbundet vill bevara den fristående och väl fungerande Författarfonden i dess nuvarande form.
Idag får författarna ersättning för att deras böcker fritt lånas ut på biblioteken. Ersättningen fördelas solidariskt genom Sveriges författarfond i förhållande till boklånen och som stipendier av olika slag. I fondstyrelsen är författarnas, tecknarnas och fotografernas representanter i majoritet. Kulturutredningen vill ersätta fonden med en stor enrådsmyndighet ledd av en generaldirektör utan styrelse. Författarna förlorar i inflytande och bestämmanderätt och staten stärker sin styrning över litteraturen. Kom till Kulturhuset och delta i en litterär fest för de oberoende författarna, översättarna, fotograferna, tecknarna och dramatikerna!”