Idag skriver Samarbetet en debattartikel i Journalisten.

Samarbetet är en samverkan mellan några av Sveriges ledande samhällstidskrifter. Deras målsättning är att värna om oberoende, kvalité och mångfald i det offentliga rummet.

De vill uppmärksamma den snedvridning som sker inom magasins- och tidskriftsvärlden då stora mediebolag sedan 90-talet styr distributionskanalerna.

Det finns idag inte en enda avvikande röst i Tidsams sortiment. Idag finns det fler undertitlar till Amelia än samhällsmagasin i Tidsams sortiment – det finns inga sådana alls!

Textival gillar Samarbetet och deras agenda. De vill ha en distribution styrd inte av profit och likriktning, utan av viljan att föra ett brett, nyanserat utbud till så många medborgare som möjligt.

Tidningar i Samarbetet:
Camino
Mana
Megafon
Ordfront
Ottar
Socialpolitik
Tromb
Tvärdrag

Annonser