I dagens DN kan man läsa att de större bokförlagen i Sverige förra året minskade sin omsättning, medans flera mindre som Ordfront, Natur och Kultur samt Brombergs aldrig tidigare sett bättre resultat.

Snabbt skummat och summerat kan man tänka att teorin ”the Long Tail” blir tydligare ju hårdare ekonomiskt klimat vi lever i. Med det i bakhuvudet läser vi uttalandet från Författarförbundets förste vice ordförande Eva Susso och hoppas hoppas att hennes oro inte besannas.

Susso säger att Rädslan är stor för att det smala försvinner, att man inte satsar på det som inte säljer. Det är allvarligt för den svenska litteraturen som helhet

Kort sammanfattat innebär ”the Long Tail” att totala försäljningsvärdet av många småsäljande författares verk kan vara lika stort som värdet på de författare och böcker som traditionellt anses som storsäljare, varför det nu i vår elektroniska tidsålder med låga eller inga lagerhållningskostnader kan vara mycket värt att våga satsa på författare, böcker och utgivningar med ett smalare sammanhang.

Låt om oss hoppas att det kan innebära att det smala inte försvinner och att de finns kvar som vågar satsa på det lilla och nischade. Det är viktigt för den svenska litteraturen, som helhet.

Annonser