Förutom att ha listat några utvalda TEXTIVALhjärnors favoritord idag (full rapport kommer senare) gav sig delar av gruppen i kast med musik quiz på Notting Hill. Tack vare varierande kunskaper och kunskapsluckor fann vi oss nöjda någonstans i mittenskiktet.

Mest nöjda med att pricka in var vi för:
Bob Log III, eMil Jensen som för övrigt är en flitig bloggare, snäckskal och MC5.

Kul också att quiz makarna hakat på den nya trenden med tema ljud på några av frågorna.