Hela 33 eminenta litterära aktörer hade vi glädjen att få se på den allra första Textivalen:

Alhambra

Apart Förlag

Bokskogen

Bromander

Carl Forsbergs Bokförlag

Camino

Clandestino Bibliotek

Daidalos

Dokument

Författarcentrum Väst

Glänta

Göteborgs Fria Tidning

Habibi

Ilja

Kolik Förlag

Korpen

Lystring

Man av skugga

Medieverkstäderna

Melica Media

Nätverkstan

Oktant

Ord&Bild

Ordfront

Pro Logas

Sphinx

Tidskriftsverkstaden

Tromb

Vi mänskor

Vänder sig om

Uzi

Zen Zat