På Textival upplaga 2 får en ny avdelning premiär: barnavdelningen. Vi vill lyfta fram bra litteratur för barn.

På barnavdelningen finns en stor utställning med ”bra” barnlitteratur, noga granskad och utvald av Textivals barnaktörer. Nyskapande, fördomsfria, icke könsrollscementerande litteratur, även sammanställt i en folder.

En soffhörna för läsning.

Utklädningsmaterial för fria lekar. Även premiär för ”Snopp- och snippabyxorna”. Samtidigt fältstudie av barnens lekar som del i underlag till Natalie Davets magisteruppsats.